वीरगंज, जेठ १९ ÷ सभासद फुलझरी देवीले पर्सा जिल्लाको विभिन्न स्कूलमा खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छिन । नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पकाहा मैनपुर, रामजानकी, भेडिहारी, हस्वा, मधुवनी, धोरे, नेराप्रावि रविदास मुर्लीमा सभासद फुलझरी देवीले आफनो संसदीय कोषबाट शैक्षिक सागम्री वितरण गर्नु भएको हो । १ लाख ३० हजार मुल्य बराबरको खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नु भएको बताइएको छ ।