कलैया असार ११ ÷ जिल्ला बिकास समिती बाराको आयोजनामा स्थानिय शासन सामुदायिक बिकास कार्यक्रमको सहयोगमा कलैयामा आन्तरीक लेखा परिक्षण तथा जिन्सी ब्यवस्थापन सम्बन्धी दुई दिने तालिम शुरु भएको छ ।  गाबिस सचिवहरुलाई आन्तरीक लेखा परिक्षण तथा जिन्सी ब्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी दिईने उदेशयले २ दिने तालिमको आयोजना गरिएको बताइएको छ ।

                                   यसैगरी जिल्ला बिकास समिती बाराको आयोजनामा जिवकोपार्जन तथा साना पुर्वाधार योजना सम्बन्धी दुई दिने तालिम शुरु भएको छ । स्थानिय शासन सामुदायिक बिकास कार्यक्रमको सहयोगका कलैयामा आयोजित तालिममा बाराका बिभिन्न गाबिसकासमाजिक परिचालकहरुको सहभागीता रहेको छ । जिवकोपार्जन तथा साना पुर्वाधार योजना सम्बन्धी जानकारी दिईने उदेशयले तालिमको आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।